ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Objectieve index extra kosten van levensonderhoud (ET-kosten)

Maakt u gebruik van de uitruilmogelijkheid van artikel 20 van de ABU-cao? Dan kan het zijn dat u de extra kosten van levensonderhoud moet vaststellen. Volgens het ET-convenant kunt u deze kosten aannemelijk maken aan de hand van een algemeen aanvaarde en objectief vastgestelde index. Het convenant geeft daarbij niet aan wélke index u kunt of moet gebruiken.

Veel uitzendondernemingen maken gebruik van de LTO-index. Dat kan, maar bedenk dat u hiervoor – net als voor het gebruik van een andere index – wel instemming van de Belastingdienst nodig heeft.

Uit NEN-audits blijkt dat dit niet altijd met de Belastingdienst is afgestemd. Dien dus tijdig een verzoek in bij de competente Inspecteur.

Gerelateerde artikelen