ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Opnieuw uitstel inwerkingtreding Besluit IKV

Het Ministerie van SZW heeft ons laten weten dat de inwerkingtreding van het Besluit inkomstenverhouding (IKV) tot nader order zal worden uitgesteld. Eerder werd de inwerkingtreding al uitgesteld tot 1 januari 2025.

In een brief aan de Tweede Kamer legt de minister uit dat zij heeft moeten besluiten om inwerkingtreding van het besluit opnieuw uit te stellen. Zij neemt deze beslissing omdat onlangs is gebleken dat UWV op dit moment niet kan garanderen dat het Besluit IKV per 1 januari 2025 geïmplementeerd kan worden. Dit komt door werkzaamheden die UWV moet verrichten aan deels verouderde ICT-systemen.

Uiterlijk rond de zomer van 2023 is een nieuw weegmoment gepland, om te bezien of implementatie van het Besluit IKV per 1 januari 2026 voor UWV haalbaar is. De ABU houdt u uiteraard op de hoogte.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen