ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Pilot: hulp bij inschatten Whk-premie 2022

Twee keer per jaar worden ondernemingen voor de keuze gesteld of zij eigenrisicodrager willen worden. U maakt het besluit om eigenrisicodrager te worden – ofwel om terug te keren naar het publieke bestel – voor 1 april en voor  2 oktober.

Met name bij de laatste datum is de afweging lastig. De Whk-beschikking voor het volgende jaar is namelijk nog niet bekend. U krijgt deze immers pas in november of december.

Toch is het soms best goed mogelijk om een onderbouwde inschatting te maken. De Whk-beschikking is namelijk gebaseerd op de verzuimschade van ‘t-2’ (twee jaar voor het jaar waarvoor de premie geldt). Ook geven de gegevens (ziekmeldingen) uit het UWV-portaal inzicht.

De ABU onderzoekt of wij leden kunnen helpen om makkelijker en sneller tot een inschatting te kunnen komen voor de Whk-premie voor het volgende jaar. Daarom organiseren we een pilot, waarbij we enkele leden helpen met een (externe) adviseur bij het inschatten van de Whk-premie.

Er worden hiervoor kosten in rekening gebracht bij het ABU-lid. Maar deze zijn lager dan geldende commerciële tarieven.

Overweegt u een verandering in eigenrisicodragen en wilt u deze afweging op basis van een business case met verwachte premies voor 2022? Neem dan contact op met Patrick Hustinx: hustinx@abu.nl . We bepalen dan of u mee kunt en wilt doen met deze pilot. Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers

Gerelateerde artikelen