ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA)

Op maandag 11 januari 2021 is de pilot met de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie van start gegaan. Opdrachtgevers kunnen deze tool gebruiken om de aard van de arbeidsrelatie vast te stellen als zij een zelfstandige willen inhuren.

De webmodule is momenteel alleen te gebruiken voor situaties waarin een opdrachtgever rechtstreeks een zelfstandige in wil huren. Een variant voor (tussenkomst)bureaus is er nog niet.

Het gebruik van deze webmodule is niet verplicht en anoniem. Ook kunnen er in deze fase geen rechten aan worden ontleend.

De pilot loopt zes maanden, waarna wordt geëvalueerd of dit instrument behulpzaam is. Mocht de webmodule definitief ingezet worden, dan zal dit op z’n vroegst op 1 oktober 2021 zijn.

De huidige modelovereenkomsten, die gekomen zijn sinds de wet DBA, blijven gewoon van kracht. Het handhavingsmoratorium van de wet DBA is ook verlengd tot na de evaluatie van deze pilot.

Ondertussen wil het kabinet een breed maatschappelijk gesprek voeren over de huidige werkwijze, welke klussen wel en niet door een zelfstandige zouden moeten worden gedaan en over mogelijke knelpunten in de regelgeving.

Wouter Klomp – klomp@abu.nl

 

Gerelateerde artikelen