ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Scholingsaftrek vervangen door STAP-budget

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2022 de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting af te schaffen. Per 1 maart van dat jaar komt daar het STAP-budget voor scholing en ontwikkeling via UWV voor in de plaats.

De scholingsaftrek in de inkomstenbelasting staat los van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten in de loonbelasting waar u als werkgever mee te maken kunt hebben.

Deze vrijstelling is onderdeel van de werkkostenregeling en maakt het onder voorwaarden mogelijk om als werkgever scholing onbelast te vergoeden of te verstrekken aan een werknemer.

De gerichte vrijstelling in de loonbelasting wordt niet afgeschaft, in tegenstelling tot de fiscale aftrek in de inkomstenbelasting.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen