ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitstel wijziging definitie Inkomstenverhouding (IKV)

Het Ministerie van SZW heeft ons laten weten dat de inwerkingtreding van het Besluit inkomstenverhouding zal worden uitgesteld tot 1 januari 2024. Die datum stond oorspronkelijk op 1 januari 2023.

In de loonaangifte levert de werkgever de gegevens van de werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan. Vanaf 1 januari 2024 is in het Besluit inkomstenverhouding geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. In veel gevallen blijven de regels over de IKV hetzelfde. Maar er zijn ook een aantal veranderingen. Uiteraard informeert de ABU u hierover wanneer nodig.

De nieuwe datum van inwerkingtreding wordt nog officieel gepubliceerd in het Staatsblad.

Arno Spuij: spuij@abu.nl

 

 

Gerelateerde artikelen