ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update: verlenging modelovereenkomsten

Vorige week informeerden wij u dat de Belastingdienst ons verzoek tot verlenging van beide ABU modelovereenkomsten Bemiddeling – ontbreken van werkgeversgezag en Vrije vervanging – nog niet had afgehandeld. Dit is inmiddels wel gebeurd. De Belastingdienst heeft besloten om onze modelovereenkomst Ontbreken van werkgeversgezag integraal te verlengen tot 1 mei. De duur van deze modelovereenkomst liep oorspronkelijk tot 17 maart 2021 maar is nu dus verlengd tot 1 mei.

De ABU had aangedrongen op helderheid over de status van onze modelovereenkomsten.

De ABU gaat, samen met I-ZO, de aankomende periode gebruiken om tot overeenstemming te komen tot (noodzakelijke) wijzigingen van onze modelovereenkomsten. Aanleidingen daartoe zijn onder andere gewijzigde jurisprudentie en het arrest HR inzake de bedoeling van partijen.

Vragen? Arno Spuij – spuij@abu.nl of voorzitter@i-zo.nl

Gerelateerde artikelen