ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verhoging vrije ruimte voorgesteld

In de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2023 is opgenomen dat de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) voor de eerste € 400.000 verruimd wordt van 1,7% naar 1,92% van de fiscale loonsom. Het wetsvoorstel inclusief wijziging moet nog wel aangenomen worden.

Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2023 gelijk, namelijk 1,18%.

Via de vrije ruimte van de WKR kunnen werkgevers vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onbelast aan hun werknemers geven voor zover geen gerichte vrijstelling van toepassing is. Werkgevers kunnen zelf bepalen in welke mate en voor welke vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen zij de vrije ruimte willen benutten, voor zover dit gebruikelijk is (gebruikelijkheidstoets). Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen. 

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen