ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verlenging afspraak tabeltoepassing uitzendbranche

De afspraak tabeltoepassing uitzendbranche is door het Ministerie van Financiën verlengd met 1 jaar. Er is nog (steeds) geen duidelijkheid over een algemene oriëntatie op het punt van tabeltoepassing. 

De brief van het ministerie met daarin de verlenging van de afspraak vindt u hieronder.

Lisette van Rossum, vanrossum@abu.nl 

Gerelateerde artikelen