ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vertraagde afgifte BSN: onder voorwaarden is de Belastingdienst soepel

De doorlooptijd van de afgifte van nieuwe burgerservicenummers bij de gemeenten is op dit moment langer dan gebruikelijk. Daardoor kan het voorkomen dat uw uitzendkracht het BSN niet tijdig heeft. Dan kunt u ofwel de uitzendkracht (nog) niet inzetten, ofwel u zou het anoniementarief  moeten toepassen.

Kunt u aantonen dat het ontbreken van een BSN niet aan u of de uitzendkracht ligt? Dan kan de Belastingdienst in dit soort situaties een soepel standpunt innemen. U kunt instemming vragen om het anoniementarief niet toe te passen. Neem daarvoor contact met uw belastingkantoor. Dat kan ook via e-mail. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.

Het is dus wel belangrijk dat de uitzendkracht of uzelf niets verweten kan worden.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen