ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vertraging afgeven verklaring betalingsgedrag

Het lukt de Belastingdienst op dit moment niet om ‘Verklaringen omtrent Betalingsgedrag’ binnen de gebruikelijke termijn van tien dagen af te geven. De vertraging kan voor alle aanvragen oplopen tot een week. Redenen voor deze vertraging zijn dat de aanvragers verkeerde formulieren invullen of dat ze niet de juiste gegevens invullen aldus de Belastingdienst.

De Belastingdienst vraagt aandacht voor het onlangs gewijzigde proces van het afgeven van de verklaringen omtrent betalingsgedrag. Aanvragers moeten nu gebruikmaken van (een van) de drie nieuwe aanvraagformulieren. Er wordt op dit moment namelijk nog vaak gebruikgemaakt van het oude formulier en dat leidt tot vertraging. Ook het incorrect of niet volledig invullen van de gevraagde gegevens leidt tot vertraging.

Hierna staat per formulier wat moet worden ingevuld.

Verklaring Nakoming fiscale verplichtingen

Op het formulier Verklaring Nakoming fiscale verplichtingen vraagt de Belastingdienst om het:

  • Burgerservicenummer (BSN), als iemand de aanvraag doet voor een natuurlijk persoon (eenmanszaak);
  • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) als iemand de aanvraag doet voor een rechtspersoon of een samenwerkingsverband (bv’s, verenigingen, stichtingen, vof ’s en maatschappen).

Verklaring Betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid

Op het formulier Verklaring Betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid vraagt de Belastingdienst om het loonheffingennummer.

Verklaring Betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid

Op het formulier Verklaring Betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid vraagt de Belastingdienst om het:

  • loonheffingennummer;
  • omzetbelastingnummer.

Let op!
Het omzetbelastingnummer is het nummer dat de ondernemer gebruikt bij de aangifte omzetbelasting en communicatie met de Belastingdienst.

Invulinstructie

De aanvrager kan de formulieren op zijn computer invullen. Daarna het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen naar:

Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum
Postbus 100
6400 AC Heerlen

De Belastingdienst werkt aan een oplossing om de foutieve formulieren eruit te filteren. Is er geen juiste aanvraag gedaan, dan vraagt de Belastingdienst opnieuw een verzoek in te sturen. Wellicht ontvangt de aanvrager door een dubbele aanvraag toch meerdere verklaringen. De Belastingdienst herstelt de dubbele aanvragen.

Gerelateerde artikelen