ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU en UWV WERKbedrijf ondertekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2021 en 2022

Op 3 december hebben ABU en UWV Werkbedrijf een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2021 en 2022 getekend. Het betreft een voortzetting van een reeds bestaande succesvolle samenwerking tussen de partijen. Vanwege de huidige coronamaatregelen vond de ondertekening digitaal plaats.

Overeengekomen is dat beide partijen gezamenlijk activiteiten verrichten die erop gericht zijn om meer werkzoekenden te begeleiden naar werk, de bestaande samenwerking tussen de divisie WERKbedrijf van UWV en de leden van de ABU te ondersteunen en nieuwe vormen van samenwerking te bevorderen.

Ook is afgesproken de transparantie van het bestand van werkzoekenden te vergroten en zal UWV waar mogelijk de transparantie van de gemeentelijke werkzoekenden stimuleren. Juist in deze tijd, waar in de ene sector een tekort aan mensen is en in andere juist een teveel, is het belangrijk inzicht te hebben in de vaardigheden van mensen, zodat ze snel naar ander werk begeleid kunnen worden.

Van alle werkvinders uit de WW vindt ruim 25% weer werk met hulp van een uitzendbureau. UWV WERKbedrijf maakt succesvol gebruik van de dienstverlening van uitzendondernemingen. Ongeveer de helft van de gemelde vacatures op werk.nl is afkomstig uit de uitzendbranche.

De huidige impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt vraagt om (nog) intensievere en ‘creatievere’ samenwerking om effectief en efficiënt maatwerktrajecten te kunnen bieden aan werkzoekenden. Partijen hebben ook afgesproken elkaar actief op te zoeken om zo meer mensen van-werk-naar-werk te helpen.

Tof Thissen: “Ik ben erg blij dat we de samenwerkingsovereenkomst hebben vernieuwd. Gezamenlijk kunnen we meer perspectief bieden om van-werk-naar-werk te gaan of om een herstart te maken op de arbeidsmarkt.”

Jurriën Koops: “We hebben de route naar werk voor mensen die hierbij de meeste hulp nodig hebben, het moeilijkst gemaakt. Door samen te werken kunnen we drempels wegnemen en meer mensen kans geven op werk.”

Gerelateerde artikelen