ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag

Jurriën Koops en Tof Thissen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst ABU en UWV Werkbedrijf

ABU en UWV WERKbedrijf hebben op dinsdag 30 april een samenwerkingsovereenkomst getekend om meer uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. Met deze ondertekening wordt de reeds bestaande samenwerking tussen de partijen verlengd. Daarbij spreken de partijen af activiteiten te verrichten die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van beide partijen, te weten meer (werkloze) werkzoekenden te begeleiden naar werk, met specifieke aandacht voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De divisie WERKbedrijf van UWV maakt succesvol gebruik van de dienstverlening van uitzendondernemingen. In elke regio zijn er succesvolle samenwerkingen tussen uitzendondernemingen en UWV. Van alle baanvinders uit de WW vindt een derde weer werk met behulp van een uitzendbureau. De partijen zetten zich in om de bestaande samenwerkingen verder te ondersteunen en nieuwe vormen van samenwerking te bevorderen. Óók de publiek private samenwerking met gemeenten. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt immers om onder meer een intensievere pps om de werkzoekenden die nog beschikbaar zijn aan het werk te helpen. UWV WERKbedrijf en ABU spreken daarbij tevens af zich hard te maken voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) om de mismatch op de arbeidsmarkt te lijf te gaan, en te kunnen anticiperen op andere tijden.

Ook het versterken van de samenwerking op Europees niveau en het optimaliseren van de digitale dienstverlening en samenwerking zijn onderdeel van de overeenkomst.

Gerelateerde artikelen