ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU roept op tot steun voor initiatiefnota 'Meedoen vanaf dag 1' voor betere arbeidsmarktintegratie van asielzoekers

Maandag 5 juni staat een notaoverleg gepland over de initiatiefnota ‘Meedoen vanaf dag 1‘. De ABU is positief over deze initiatiefnota. Het bevat een mooi afgewogen pakket van voorstellen met positieve impact op de arbeidsmarkt. De ABU benadrukt dat vroege participatie van asielzoekers op de arbeidsmarkt de kans op een succesvolle integratie in Nederland vergroot en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Daarnaast stelt de ABU dat zelfs in het geval van een afgewezen asielprocedure, de terugkeer naar het thuisland gemakkelijker kan verlopen en de werkervaring van waarde is geweest. De ABU roept partijen op om de initiatiefnota te steunen.

De ABU is ervan overtuigd dat een vroege toetreding van asielzoekers tot de arbeidsmarkt van cruciaal belang is voor een succesvolle integratie in Nederland. Hoe eerder zij aan de slag gaan, hoe groter de kans op een goede integratie en hoe kleiner de afstand tot de arbeidsmarkt wordt. Zelfs in het geval van een afwijzing van de asielprocedure, kan de werkervaring waardevol zijn voor een gemakkelijkere terugkeer naar het thuisland.

Oproep tot steun voor initiatiefnota

De ABU doet een beroep op de betrokken partijen om de initiatiefnota ‘Meedoen vanaf dag 1’ te steunen. Deze nota bevat een uitgebalanceerd pakket aan voorstellen die een positieve bijdrage zullen leveren aan de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers. Door gezamenlijke steun kunnen we een belangrijke stap zetten naar een betere toekomst voor asielzoekers in Nederland.

Voorbeelden van succesvolle arbeidsmarktintegratie

De leden van de ABU spelen een actieve rol bij het begeleiden van statushouders en asielzoekers naar de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende succesvolle voorbeelden, zoals het traject van ABU-lid Timing, dat in opdracht van de gemeente Apeldoorn 25 statushouders succesvol heeft begeleid naar werk bij schoonmaakbedrijf Asito. Ook het project ‘Toeleiding naar werk voor statushouders en asielzoekers’, in samenwerking met het COA, ABU-lid Randstad en de gemeente Almere, is een positief voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Uitbreiding ondersteuningsbudget voor statushouders en vluchtelingen

DOORZAAM, het O&O-fonds van de uitzendbranche, heeft een ondersteuningsbudget van €1000 voor de begeleiding van statushouders en vluchtelingen bij hun start op de Nederlandse arbeidsmarkt. De ABU pleit ervoor om deze middelen ook beschikbaar te stellen voor asielzoekers zonder status, aangezien zij eveneens behoefte hebben aan dergelijke ondersteuning. Momenteel is deze mogelijkheid alleen van toepassing op Oekraïense ontheemden.

Aandacht voor verhuizingen van asielzoekers en huisvestingsbeleid

De ABU vraagt speciale aandacht voor het grote aantal verhuizingen van gemiddelde asielzoekers. Deze verhuizingen belemmeren de kansen op de arbeidsmarkt, omdat werkgevers terughoudend zijn in het investeren in werknemers die plotseling naar een andere regio kunnen verhuizen. De ABU vraagt betrokken partijen om te onderzoeken of het COA bij het huisvestingsbeleid rekening kan houden met de werkstatus van asielzoekers.

Gerelateerde artikelen