ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Actieplan diversiteit arbeidsmarkt

Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark heeft op 1 mei 2018 haar brief met daarin de aanpak voor arbeidsmarktdiscriminatie in de uitzendsector verstuurd. Zij kiest voor een realistische aanpak waarin niet alleen de uitzendbranche zijn verantwoordelijkheid moet nemen maar ook werkgevers. Ook pleit zij voor een cultuuromslag.

De ABU pleitte al eerder voor een cultuuromslag. De weerslag ervan is te vinden in ons Actieplan Diversiteit arbeidsmarkt. In dit plan nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Zo laten we mystery call onderzoek uitvoeren en introduceren we een extra eis voor onze leden: zij moeten aantonen dat zij een actief anti-discriminatiebeleid voeren. Ook zetten we een onafhankelijk meldpunt op om inzicht te krijgen in de aard en omvang van discriminerende verzoeken.

Ons plan heeft een breed maatschappelijk draagvlak want het is tot stand gekomen met inbreng van diverse maatschappelijke organisaties.

Wat er in ons plan verder staat?

Update Juni 2020: er is inmiddels een nieuw Actieplan diversiteit 2.0.

Gerelateerde artikelen