ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Alliantie Samen werken voor werk

Logo Alliantie Samen Werken Voor Werk

De ABU, NRTO, Cedris en OVAL hebben samen de alliantie Samen werken voor werk gevormd. Een van de eerste daden was een brief aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken. Met daarin het aanbod om ‘publiek’ en ‘privaat’ beter te laten samenwerken om daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

De genoemde koepelorganisaties hebben al eerder samengewerkt met het oog op een beter functionerende arbeidsmarkt. Zo hebben zij in 2016 het Statement Iedereen aan de slag uitgebracht waarin gepleit werd voor een meer evenwichtige, sociale arbeidsmarkt, voor een focus op leren en ontwikkelen, en voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. In het voorjaar van 2017 hebben de organisaties een verdiepingsslag gemaakt op het onderwerp ‘Aan de slag met een leven lang ontwikkelen’ en dat vertaald in een concreet aanbod richting kabinet en sociale partners.

“Al eerder waren ABU, Cedris, NRTO en OVAL naar buiten getreden met deze statements,” aldus ABU-voorzitter Sieto de Leeuw. “We wilden niet alleen onze mening verkondigen, maar ook actie ondernemen. Er staan nog té veel mensen aan de kant. Vandaar dat we de handen ineen hebben geslagen en de alliantie Samen werken voor werk hebben opgericht. Aan het nieuwe Kabinet hebben we dan ook aanbod gedaan om de kennis en kunde die wij als private dienstverleners hebben, te combineren met die van de publieke sector.” “Tegelijk doen we een aanbod aan de 35 arbeidsmarktregio’s en de nieuwe wethouders om de regio vraaggericht en op maat te ondersteunen. We willen roadshows organiseren om de beschikbare arbeidsmarktinstrumenten, vormen van dienstverlening en best practices te delen

NRTO-voorzitter Hans Hillen. “Ons gezamenlijke doel van de vier brancheorganisaties is een beter functionerende arbeidsmarkt. Onze leden vormen een landelijk en regionaal dekkend netwerk van duizenden dienstverleners op het gebied van scholing, inzetbaarheid en arbeidsbemiddeling. Wij hebben de kennis en kunde in huis om mensen daadwerkelijk aan de slag te helpen.”

De Leeuw: “Onze arbeidsmarkt vertoont behoorlijk wat dynamiek. Er is veel vraag naar arbeidskrachten en in een aantal sectoren is er zelfs sprake van een tekort. En dan te bedenken dat maar liefst 1,5 miljoen Nederlanders zonder werk zijn. Met de alliantie Samen werken voor werk willen we ervoor zorgen dat bij al die vacatures ook mensen komen. Dat is een van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren: hoe bereiken we een inclusieve arbeidsmarkt, zodat niemand aan de kant hoeft te staan.”

“”Voor gemeenten en andere publieke partijen zou de kracht moeten liggen bij het transparant en toegankelijk maken van het aanbod en de kennis van de wettelijke regelingen. Dit is nu nog lang niet zo. Voor private partijen ligt de kracht in het plaatsen en indien nodig begeleiden van mensen bij een groot netwerk van werkgevers. Ons doel is dat er in iedere arbeidsmarktregio een sterke publiek-private samenwerking komt om de arbeidskansen van mensen zo groot mogelijk te maken.”

“De duizenden leden van ABU, Cedris, NRTO en OVAL hebben de kennis en kunde in huis om die inclusie te realiseren. Ze hebben de ervaring om mensen te scholen, te ontwikkelen en te begeleiden. Ze weten wat werkgevers nodig hebben. Dus tegen minister Koolmees, maar ook tegen de wethouders in de 35 arbeidsmarktregio’s, zou ik willen zeggen: maak gebruik van ons gezamenlijke aanbod. Want er is een wereld te winnen.”

Gerelateerde artikelen