ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken

De Raad van State heeft geoordeeld dat de 24 weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. De beperking tot 24 weken verhindert dat asielzoekers effectief toegang kunnen krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit betekent dat asielzoekers meer dan 24 weken per jaar mogen werken als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is. Asielzoekers hebben nog wel een tewerkstellingsvergunning nodig om te kunnen werken, maar deze kan nu worden afgegeven voor een langere periode dan 24 weken. De tewerkstellingsvergunning is geldig voor maximaal de duur van het Vreemdelingen Identiteitsbewijs, waarmee de asielzoeker kan aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven. Hierdoor wordt het makkelijker voor deze groep om werk te vinden, omdat werkgevers meestal voor een langere termijn op zoek zijn naar personeel.

Het ministerie gaat binnen de kaders van de uitspraak van de Raad van State verschillende opties uitwerken. Het volgende kabinet kan hierover een besluit nemen. De opties zijn erop gericht om belemmeringen voor asielzoekers bij de toetreding tot de arbeidsmarkt te beperkten of weg te nemem.

Gerelateerde artikelen