ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitstel behandeling Breed Offensief en wetsvoorstel-vereenvoudiging Wet banenafspraak

Afgelopen week schreef demissionair minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer over de wetswijziging die tot doel heeft dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan en blijven. Deze wetswijziging is tot nader order uitgesteld. De beoogde datum van 1 juli 2021 waarop de nieuwe wet van kracht zou gaan, is niet langer haalbaar.

Enkele maatregelen uit het zogenaamde Breed Offensief zijn inmiddels wel ingevoerd via het proces van zogenoemde lagere wetgeving. Hierbij gaat het onder andere om de uniforme loonwaardebepaling en versterking van de arbeidsmarktregio’s.

Het overgrote deel van het wetsvoorstel Breed Offensief zal niet eerder dan 1 januari 2022 in werking treden. Denk aan maatregelen om knelpunten rond de no risk polis op te lossen.

De wetswijziging is essentieel voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden. Het uitstel van dit wetsvoorstel stagneert de beweging tot een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen