ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gezocht: inspirerende voorbeelden lokale samenwerking

Werkt u in de regio samen met een of meer publieke partijen, (private) opleiders en/of re-integratiebureaus? Zorgt deze samenwerking ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen? Dan geven wij u graag een podium op de website en in de nieuwsbrief van de Alliantie Samen werken voor werk.

Wij zoeken deze voorbeelden voor onze samenwerking binnen de alliantie Samen werken voor werk. De voorbeelden laten zien dat de uitzendbranche toegevoegde waarde heeft.

Een voorbeeld: opleiden elektro- en installatiemonteurs

In Groningen en Noord-Drenthe werken 24 gemeenten en UWV nauw samen met vijf technische intermediairs voor het opleiden van elektro- en installatiemonteurs. Werkzoekenden met een uitkering en zonder relevante vooropleiding worden opgeleid via een leerwerktraject bij twee ROC’s.

Een mooi voorbeeld, dat laat zien wat de toegevoegde waarde van samenwerking in de regio is en welke rol uitzendorganisaties daarin spelen.

Oproep

Heeft een geschikt voorbeeld, mail dan een beknopte omschrijving van uw best practice naar Femke Kooijman via kooijman@abu.nl. We nemen dan contact op om verder af te stemmen.

Over de alliantie Samen werken voor werk

De ABU is een van de partijen van de alliantie Samen werken voor werk. Samen met OVAL, Cedris en de NRTO zetten wij ons in om mensen die nu niet meedoen op de arbeidsmarkt naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Om dit doel te bereiken wordt nadrukkelijk publiek-private samenwerking gezocht.

De alliantie helpt leden regionale arbeidsmarkten te openen en door de maatschappelijke rol van leden van de alliantiepartners op de arbeidsmarkt beter zichtbaar te maken.

Samen met anderen verbindt de alliantie ABU-leden aan regionale (waaronder publieke) partijen. Als lid kunt u meedenken over maatwerkoplossingen voor regionale arbeidsmarktvraagstukken en dit helpen uitvoeren.

Gerelateerde artikelen