ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Joop de Boer start als adviseur Publiek-private samenwerking

Vanaf 1 oktober gaat Joop de Boer aan de slag als adviseur Publiek-private samenwerking. In deze nieuwe functie vervult hij een verbindende rol tussen ABU-leden en publieke partners, zoals RMT’s, WSP’s, gemeenten en UWV.

Van 2014 tot 2017 was Joop werkzaam bij UWV Zaanstad, eerst als senior-adviseur werkgeverdiensten en later als manager. Sinds 2017 werkt Joop als landelijk accountmanager Werkgeversservicepunt bij Olympia Werkvertrouwen.

Met deze ruime ervaring kan hij de brugfunctie tussen publieke partijen en uitzendorganisaties goed vervullen. Als geen ander weet Joop de toegevoegde waarde van de uitzendbranche over het voetlicht te brengen en de wensen van publieke partners te vertalen naar concrete hulpvragen aan ABU-leden. Als een warm en zeer gedreven pleitbezorger voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gelooft Joop in een samenleving waarin iedereen meetelt. Hij wil zich ervoor inzetten dat publiek-private samenwerking door het hele land tot bloei komt en nog meer mensen hun weg naar de arbeidsmarkt weten te vinden.

In de eerste weken van oktober zal Joop veel kennismakingsgesprekken voeren. Hij doet dat samen met Annette Zomerdijk, die als de interim-kwartiermaker van de ABU de laatste maanden al talloze gesprekken met publieke partijen en ABU-leden heeft gevoerd. Joop de Boer hoopt ook veel van de ABU-leden de komende tijd persoonlijk te kunnen ontmoeten.

Wij wensen Joop veel plezier en succes in zijn nieuwe functie.

Gerelateerde artikelen