ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vernieuwd

Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten is onlangs vernieuwd. Het is de vraagbaak rond de uitvoering van de Wet banenafspraak en biedt kansen aan mensen met een arbeidsbeperking. Het document wordt vernieuwd als veranderingen in wet- en regelgeving dat noodzakelijk maken. De vorige versie stamde uit 2018.

In het Kennisdocument staat alle relevante informatie over de banenafspraak.

Wat is er gewijzigd?

  • De verlening van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd
  • De mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven
  • De opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen met de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Het wetsvoorstel daartoe wordt in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris streeft ernaar de vereenvoudiging per 1 januari 2022 in te laten gaan.

Hier vindt u het vernieuwde Kennisdocument.

Gerelateerde artikelen