ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe subsidie voor leercultuur mkb: SLIM-regeling

Hoe vind en bind ik de beste mensen? Hoe ga ik om met ziekte en herstel? Hoe blijft mijn bedrijf wendbaar bij veranderingen in de markt?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 €48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren en ontwikkelen in het mkb. Het indienen van een subsidieaanvraag kan vanaf 2 maart aanstaande. 

Mogelijke activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn:

  • Doorlichting van de onderneming, uitmondend in een opleidings- en ontwikkelplan
  • Het verkrijgen van loopbaanadvies
  • Het ontwikkelen en/of invoeren van een methode ten behoeve van de leercultuur (bijvoorbeeld invoering HR-cyclus)
  • Het stimuleren van een derd leerweg. 

Stichting DOORZAAM kan in samenwerking met een groep mkb-uitzendondernemingen met een goed plan een aanvraag indienen en het project coördineren en mede-financieren. Dat kan bijvoorbeeld een groep ondernemers zijn die allemaal de leercultuur binnen hun bedrijf willen versterken om medewerkers hun eigen regie te laten voeren van hun inzetbaarheid.

Maar de aanvraag kan ook zijn voor het opzetten van een systematiek om ontwikkelgesprekken in te voeren. Allemaal zaken die passen bij een integrale aanpak op duurzame inzetbaarheid. Uiteraard zijn andere ideeën welkom!

Geïnteresseerde mkb-ondernemingen kunnen zich met hun ideeën melden bij info@doorzaam.nl. 

Praktische zaken

  • De aanvraagperiode voor mkb-uitzendondernemingen is van 2 maart tot en met 31 maart (op basis van loting) en een tweede ronde is in september voor 80% subsidie.
  • De aanvraagperiode voor samenwerkingsverbanden (2 mkb-uitzendondernemingen met bijvoorbeeld DOORZAAM) is van 1 april tot en met 30 juni (op basis van loting) voor 60% subsidie. 

Als er voldoende animo en ideeën zijn, volgt in de komende weken een bijeenkomst ter voorbereiding van de aanvraag. 

Meer informatie over de SLIM-regeling vindt u hier. De officiële bekendmaking vindt u hier. 

Femke Kooijman, kooijman@abu.nl

Gerelateerde artikelen