ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwsbrief Samen werken voor werk verschenen

De Alliantie Samen werken voor werk zette een reeks best pratices op een rij over succesvolle projecten wat betreft scholing van deeltijd- en flexwerkers. In de nieuwsbrief vindt u onder meer alles over het Human Capital Akkoord Zuid-Holland.

Een aantal onderwerpen uit de nieuwsbrief:

Een succesvolle publiek-private samenwerking in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel kreeg eind 2016 één werkbedrijf (Senzer) door samenvoeging van het werkplein van zeven gemeenten, het werkgeversplein en de organisatie voor arbeidsintegratie en de sociale werkvoorziening. De samenwerking werpt inmiddels haar vruchten af, mede door het verregaand diagnosticeren van werkzoekenden. Dit geeft waardevolle inzichten in het bestand en de ontwikkeling van individuele cliënten. Djibo (40 jaar) werd door Senzer geholpen met taalles, sollicitatietrainingen en werknemersvaardigheden. Inmiddels is hij twee jaar aan de slag.

€ 10,6 miljoen extra voor bbl-plekken in de landbouw, horeca en recreatie

Tijdens de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans is de motie-Heerma c.s. aangenomen. Daarin wordt de regering verzocht om bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende vijf jaar tegemoet te komen in de loonkosten voor bbl-plekken. De motie gaat samen met een investering in de scholing van werknemers van jaarlijks € 12 miljoen.

Gerelateerde artikelen