ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderteken de petitie voor de versoepeling van de toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt

Het is van groot belang dat asielzoekers ruimere toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en dat drempels in wet- en regelgeving worden opgeheven. Dit is in hun belang maar ook van belang voor de samenleving.

Onlangs is het manifest “Asielzoekers aan het werk: manifest voor de versoepeling van de toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt” gelanceerd op initiatief van Radboud University Network on Migrant Inclusion. Dit manifest is omgezet tot een petitie.

Het manifest roept op tot daadwerkelijke en versoepelde toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt door:

  1. De wachttijd van zes maanden te schrappen of in te korten;
  2. De beperking tot 24-weken werken per jaar want in strijd met EU recht, af te schaffen;
  3. Administratieve barrières zoals het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning af te schaffen. Volsta, net als bij Oekraïners met een melding bij het UWV van de tewerkstelling;
  4. Werken moet lonen: informeer, harmoniseer en voorkom negatieve prikkels.

 

Graag roepen wij jullie op deze petitie te tekenen!

Gerelateerde artikelen