ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ouderen aan het werk? Vertel uw verhaal in Uitzendwerk

De redactie van Uitzendwerk is op zoek naar leden die succesvol ouderen aan het werk helpen. Onze branche wordt steeds belangrijker voor 50-plussers. Maar het blijft lastig om deze groep aan het werk te helpen.

Vindt u  het leuk om hierover een interview te geven voor ons blad Uitzendwerk? We zijn benieuwd hoe u het doet. Welke successen u te melden hebt, en waar u tegenaan loopt.

Interesse om in Uitzendwerk te komen? Meld u via communicatie@abu.nl. o.v.v. Uitzendwerk/ouderen aan het werk. Dank!

Gerelateerde artikelen