ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ruim zesduizend extra banen gerealiseerd via uitzenden door Banenafspraak

Van de 70.525 extra gerealiseerde banen zijn er 6.289 tot stand gekomen via een uitzendconstructie of detachering. Dat gaat om zo’n 9% van de extra gerealiseerde banen. Dat blijkt uit de derde kwartaalrapportage 2021 voor de Banenafspraak van UWV.

Sinds de start van de Banenafspraak zijn er 70.525 extra banen gerealiseerd.  De doelstelling van de Banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 zijn er in het derde kwartaal van 2021 4.549 meer banen. Dat is een toename van 3%. Het aantal werkzame personen is in het derde kwartaal van 2021 toegenomen met 4.171 personen.

De kwartaalrapportages van UWV zijn geen officiële meting voor de realisatie van de Banenafspraak. Wel staan er interessante aanwijzingen in. De eindcijfers voor 2021 over de Banenafspraak volgen later dit jaar. Daarin staan ook cijfers over de verdeling over sectoren.

Carina Hellings (hellings@abu.nl)

Gerelateerde artikelen