ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

SCP: nauwelijks meer banen voor doelgroep door Participatiewet

De in 2015 geïntroduceerde Participatiewet heeft als doel een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Het SCP concludeert echter dat de Participatiewet nauwelijks heeft geleid tot een verhoging van de baankansen voor mensen vanuit een sociale werkplaats of uitkering.

De Participatiewet, die in 2015 is ingegaan, moet de regelgeving en ondersteuning voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt zo uniform mogelijk maken.

Hieronder vallen jonggehandicapten met arbeidsvermogen, de Wsw-doelgroep, de nuggers en bijstandsgerechtigden. Al deze mensen vallen sinds 2015 onder dezelfde regeling en hebben in principe dezelfde rechten en plichten. Dat maakt de regeling minder complex, wat de kansen op werk zou moeten verhogen.

  • Voor bijstandsgerechtigden – met zo’n 440.000 mensen de grootste groep die onder de wet valt – is er in de tijd sinds de invoering van de wet nauwelijks iets veranderd. Hun baankansen namen met 1 procentpunt toe.
  • Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen is de kans op werk wel toegenomen. Wel gaat hun inkomensstabiliteit en -positie er op achteruit na uittreding uit de uitkering.
  • Jonggehandicapten in het doelgroepregister zijn vaker duurzaam aan het werk.

Volgens de onderzoekers zijn de tegenvallende resultaten deels te wijten aan verkeerde aannames bij de invoering. Ook is de regelgeving voor werkgevers niet minder complex geworden, terwijl dit wel de bedoeling was.

SCP geeft aan dat “ondanks enkele positieve resultaten de Participatiewet de komende jaren nog flink wat werk behoeft om succesvol te kunnen zijn.”

Lees het volledige onderzoek: Eindevaluatie van de Participatiewet. En lees onze column: Zet doelgroep Participatiewet in de kijker

Gerelateerde artikelen