ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders

Op 1 juli 2024 is de Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders gepubliceerd. Deze regeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

De inzet van statushouders vermindert de krapte op de arbeidsmarkt. Als statushouders gaan werken, leren zij sneller de Nederlandse taal en cultuur, waardoor zij vlugger onderdeel worden van de Nederlandse samenleving. Deze regeling geeft werkgevers een impuls om statushouders duurzaam in te zetten in hun organisatie. De subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale Werkgeversservicepunten kunnen krijgen voor werving en selectie, opleiding, en begeleiding van werkzoekenden, waaronder statushouders.

Aanvraagperiode in september
Van 2 september 2024, 09.00 uur tot en met 30 september 2024, 23.59 uur kan de subsidie worden aangevraagd door werkgevers via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB).

Handreiking voor begeleiding van statushouders
Een van de voorwaarden voor subsidie is het schrijven van een activiteitenplan. Om werkgevers hierbij te ondersteunen is een handreiking geschreven met praktische aanbevelingen en voorbeelden voor effectieve begeleiding van statushouders op de werkvloer.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u de gepubliceerde regeling en toelichting raadplegen. Op de pagina uitvoeringsbeleid.nl staat informatie over het aanvragen van de subsidie. Voor vragen kunt u ook terecht bij het werkgeversservicepunt in uw regio.

Gerelateerde artikelen