ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitnodiging: 4 oktober inspiratiesessie Taskforce Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Nu het Human Capital Akkoord Zuid-Holland er ligt, willen we met u in kaart brengen wat u kunt bijdragen om de doelstellingen uit het akkoord te bereiken en te concretiseren. Kom naar de inspiratiesessie op 4 oktober.

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni tekenden 66 partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen voor (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent.

Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden.

Ook de alliantie Samen werken voor werk (een initiatief van ABU, Cedris, NRTO en OVAL) heeft dit akkoord ondertekend.  Het ondertekenen van een akkoord is de eerste stap, nu is het tijd voor de volgende stap.

Uitnodiging Taskforce Human Capital

Voor deze bijeenkomst zijn de leden van de ABU, Cedris, NRTO en OVAL uitgenodigd. Ook zijn betrokkenen aanwezig als voorzitter van de taskforce: Marja van Bijsterveldt.

Het wordt een informatieve maar ook actieve bijeenkomst. U krijgt in de week voorafgaand aan de bijeenkomst het definitieve programma.

  • 4 oktober 2019
  • 9.00-12.00 uur
  • Stadskantoor, Stationsplein 1, 2611 BV DELFT

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden: Femke Kooijman kooijman@abu.nl.

Lees best practices

In een nieuwsbrief heeft de Alliantie een aantal best practices uit verschillende arbeidsmarktregio’s op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen