ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendwerk special: publiek-private samenwerking werkt

Meer mensen aan het werk door publiek-private samenwerking

In veel sectoren is het personeelstekort groot. Toch zijn er nog altijd veel mensen die niet aan het werk komen, terwijl ze dat wel willen. Met de juiste ondersteuning kunnen zij de stap naar werk wél maken. Samenwerking tussen de uitzendbranche en publieke partijen is hierbij cruciaal. Door de krachten tussen de uitzendbranche en UWV, gemeenten, WSP en RMT’s te bundelen, lukt het om meer mensen naar werk te begeleiden. Dat blijkt ook uit de praktijkverhalen die de ABU in een speciale uitgave van het blad Uitzendwerk heeft gebundeld.

Om publiek-private samenwerking te stimuleren en intensiveren investeert de ABU in extra mensen en middelen. Zo werd onder meer Joop de Boer aangetrokken. Onder zijn leiding startte vorig jaar de commissie Publiek-private samenwerking. In deze commissie komen leden samen die extra aandacht besteden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. “ABU-leden hebben kennis van de markt, zijn maatschappelijk betrokken en zijn voor veel werkzoekenden de weg naar werk. Dagelijks zetten zij zich in voor een samenleving waarin iedereen meetelt,” zegt De Boer. Wat hem betreft zou publiek-private samenwerking dan ook een vanzelfsprekendheid moeten zijn in elke arbeidsmarktregio.

Dat samenwerking werkt, blijkt uit de praktijkvoorbeelden in de Uitzendwerk-special. Zo loopt in Almere een pilot waarin de gemeente, het COA en uitzendorganisatie Randstad samenwerken om statushouders en asielzoekers naar werk te begeleiden en worden in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel door uitzendorganisatie Driessen alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering naar werk geholpen. Ook voor de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink is de uitzendbranche met al zijn ervaring en expertise een onmisbare partner.

Weg naar werk te complex georganiseerd

Werkzoekenden en werkgevers vinden elkaar echter lang niet altijd gemakkelijk. De weg naar werk is te complex georganiseerd, concludeert ABU-directeur Jurriën Koops. “Dit kan en moet anders,” stelt hij.  De ABU ondersteunt daarom de ambitie van het kabinet om samen met o.a. de sociale partners, UWV en gemeenten de arbeidsmarktinfrastructuur te vernieuwen. In deze plannen staat onder meer dat er gewerkt gaat worden volgens het ‘no wrong door’-principe. Dit moet ervoor zorgen dat werkzoekenden en werkgevers altijd snel en efficiënt geholpen worden. “Een verbetering die hard nodig is,” stelt Koops. “Belangrijk is wel dat uitzendorganisaties als natuurlijk partner ook direct achter deze deur te vinden zijn.”

Inspirerende special

Dat uitzendorganisaties het verschil kunnen maken, weten ook Lola, Nora en Ibrahim. Publiek-private samenwerking zorgde ervoor dat zij de stap naar werk succesvol konden maken. Benieuwd hoe zij die stap konden zetten? Lees dan de Uitzendwerk-special. Naast inspirerende praktijkvoorbeelden hierin onder meer ook een interview met Judith Duveen, directeur UWV WERKbedrijf, over de kracht van regionale partners en OESO-onderzoeker Kristine Langenbucher over hoe de verschillende OESO-landen hun arbeidsbemiddeling hebben georganiseerd. Haar conclusie? “Nederland is een gidsland voor publiek-private samenwerking.”

Gerelateerde artikelen