ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendbranche realiseert 15% banen voor mensen met arbeidsbeperking

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat er tot en met 2019 61.615 extra banen zijn gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee is de doelstelling van 55 duizend extra banen tot en met 2019 ruimschoots gehaald.

Ruim 9 duizend van deze 61 duizend banen zijn uitzenddienstverbanden. Dat betekent dat 15% van de extra gerealiseerde banen tot nu toe is gerealiseerd door de uitzendbranche.

Sinds 2012 houdt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze cijfers bij.

Gerelateerde artikelen