ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV en ABU bestendigen samenwerking met partnership

Maandag 2 oktober ondertekenden Judith Duveen, directeur van UWV WERKbedrijf en Jurriën Koops, directeur van de ABU een partnership. Met concrete activiteiten willen partijen ervoor zorgen dat meer mensen – al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt – kunnen gaan werken. In tijden van krapte is dit zowel een kans voor de werkzoekenden als een noodzaak om de arbeidsmarktkrapte in onder meer de zorg, bouw en energietransitie het hoofd te kunnen bieden.

Samenwerking tussen UWV en de ABU is zeker niet nieuw. Al jaren trekt UWV op met ABU-aangesloten uitzendorganisaties om duurzame arbeidsmarktparticipatie te stimuleren en faciliteren. Dit doen zij op landelijk en regionaal niveau. En met succes. Van de mensen die na de WW weer aan het werk gaan, doet 26% dat via uitzendwerk. Na drie jaar is twee derde van deze groep nog steeds aan het werk, zo blijkt uit cijfers uit de Uitzendmonitor.

Judith Duveen, directeur UWV WERKbedrijf:

“Het kan niet waar zijn dat we nu geen oplossing hebben voor de mensen die aan de kant van de arbeidsmarkt staan. Daar moeten we echt met elkaar oplossingen voor bieden. Ik zie al veel mooie voorbeelden van werkgevers en uitzendorganisaties. Daar word ik blij van, want alleen door nog nauwer samen te werken, kunnen we de meest kwetsbare mensen helpen werk te vinden. Daar is dit partnership een mooie vervolgstap op.”

De nieuwe overeenkomst tussen UWV en de ABU geeft een impuls aan de samenwerking en heeft tot doel gezamenlijk verdere activiteiten te ontwikkelen om meer mensen perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt al volop op het moment dat iemand werkloos wordt. Voor de mensen die het niet goed lukt om vlot aan de slag te gaan, wordt nu een project gestart om WW-uitkeringsgerechtigden – kort voor de maximale uitkeringsduur is bereikt – proactief te benaderen voor bemiddeling via een uitzendbureau. Op deze manier verkleinen we de kans dat mensen in een inkomstenval terechtkomen wanneer zij een bijstandsuitkering ontvangen of als zij helemaal geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.

Ook is afgesproken om jaarlijks in kaart te brengen welk deel van de geregistreerde werkzoekenden uitstroomt via een uitzendbaan, welke doorstroom er vervolgens plaatsvindt en welk aandeel de uitzendbranche heeft in de sectorale mobiliteit. Met deze data kan de toegevoegde waarde van de uitzendbranche binnen publiek-private samenwerkingsverbanden beter worden aangetoond. Versterking van de regionale samenwerking en kennisoverdracht zijn andere belangrijke onderdelen van de samenwerking.

Jurriën Koops, directeur ABU:

“Het is onverteerbaar dat er - zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte - nog steeds mensen langs de kant van de arbeidsmarkt staan. Wij geloven in samenwerking en het benutten van elkaars expertise en netwerken. Daarom vinden wij het belangrijk de kracht van publiek-private samenwerking te benutten om met elkaar zoveel mogelijk mensen duurzaam aan de slag te helpen. Want iedereen is nodig en iedereen verdient een kans.”

Gerelateerde artikelen