ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vanaf 24 juni eHerkenning nodig voor werk.nl

Heeft u of uw organisatie een account op werk.nl? Let er dan op dat de manier van inloggen binnenkort verandert. Vanaf 24 juni kunt u namelijk alleen nog inloggen op werk.nl met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3). Zo kunt u gebruik blijven maken van diensten als vacatures plaatsen, cv’s zoeken en beheren van account(s).

Toegang tot account
Dit geldt voor alle personen binnen een organisatie die nu gebruikmaken van het account op werk.nl. Het systeem van eHerkenning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen of worden gedeeld met een collega. Vraag de collega die binnen uw organisatie beheerder is van eHerkenning om op tijd de juiste toegang te regelen.

Om te controleren of dit al juist geregeld is, is er een test-inlogpagina beschikbaar op werk.nl. Als u die doorloopt, kunt u zien voor welke diensten op werk.nl u gemachtigd bent.

Vragen
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met UWV, Telefoon Werkgevers: 088 – 898 92 95. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Gerelateerde artikelen