ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Voorlopige berekening Wtl: uw reactie gevraagd

Als u recht heeft op een tegemoetkoming loonkostenvoordelen (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of jeugd-LIV over het kalenderjaar 2018, dan heeft u van UWV de voorlopige berekening Wtl ontvangen. Op uwv.nl vindt u een toelichting op specificaties.

Wij berichtten u al eerder om de voorlopige berekening goed te controleren. Klopt de voorlopige berekening Wtl niet door onjuiste gegevens in uw aangiften, dan heeft u tot en met 1 mei 2019 de tijd om deze te corrigeren. Heeft u de aangiften loonheffingen wél juist ingevuld, maar denkt u dat de voorlopige berekening niet klopt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met UWV (Klantenservice Werkgevers).

De ABU is benieuwd naar uw opmerkingen en aandachtspunten t.a.v. de voorlopige berekening en bijbehorende specificaties. Zijn deze specificaties goed ‘leesbaar’, controleerbaar en voldoende duidelijk? Wij koppelen uw aandachtspunten graag terug naar UWV. Uw reactie kunt u sturen naar Jessica de Kuiper, dekuiper@abu.nl.

Meer informatie over de Wtl vindt u in dit artikel.

Gerelateerde artikelen