ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inleen-cao's

Uitzendbureaus hebben te maken met de cao’s van opdrachtgevers uit verschillende sectoren.

De uitzendkracht valt onder de ABU-cao. Daarin staat dat er sprake is van inlenersbeloning. Dat betekent dat de uitzendkracht recht heeft op dezelfde beloning als iemand in dienst bij de opdrachtgever zelf, in dezelfde functie.

Onze expert
Jeroen Brouwer
Jeroen Brouwer
Strategisch beleidsadviseur Arbeidsverhoudingen

Actueel