ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De pluimveesector

In de pluimvee-cao is opgenomen dat alleen mag worden gewerkt met een uitzendonderneming die is opgenomen in het plusregister bij SNA. Dit houdt in dat de onderneming op een aantal plusnormen moet zijn getoetst naast de certificering voor NEN 4400-I of II.

Het doel van deze NEN+regeling is om structureel controles uit te oefenen op de juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers van uitleenbedrijven die in de sector werkzaam zijn. Dit gaat om de arbeidsvoorwaarden van deze cao en – wanneer van toepassing – de eerste zes maanden ook de arbeidsvoorwaarden van de op de uitlenende partij van toepassing zijnde cao.

Wilt u het pluskeurmerk graag hebben? Dan kunt u dit aangeven bij uw controlerende instelling. Zij kunnen u dan laten weten hoe u daar voor in aanmerking komt.