ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De vleessector

In de CAO Vleessector staat dat opdrachtgevers alleen gebruik mogen maken van gecertificeerde opdrachtnemers die voldoen aan het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid: het SNA-keurmerk. wat inhoudt dat zij voldoen aan de NEN 4400.

Plusregister

De SNA heeft een plusregister voor het vlees opgenomen. Dit houdt in dat bezoekers van het register op de website ondernemingen kunnen zoeken die onder het ‘kopje’ vlees zijn opgenomen.

Uitzendondernemingen die onder de werkingssfeer van de CAO vlees vallen, worden op een aantal onderdelen uit die cao gecontroleerd. Welke dit zijn, staat in de norm onder hoofdstuk C2. Meer informatie staat op vleeswerkt.nl.

Gerelateerde artikelen