ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inlenersbeloning en uitzonderingsgroepen

Zoals gezegd geldt volgens de ABU-cao de inlenersbeloning. Die bestaat uit zes componenten:

  • Periodeloon in de schaal
  • ADV, in tijd of in geld
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag
  • Initiële loonsverhoging
  • Kostenvergoeding (voor zover vrij van loonheffing en premies en noodzakelijk vanwege van uitoefening van de functie)
  • Periodieken

Deze opsomming is limitatief. Dat wil zeggen: deze componenten moeten meegenomen worden. Componenten die er niet staan, hoeven niet toegepast te worden. Om de inlenersbeloning te weten, heeft een uitzendbureau informatie nodig van de opdrachtgever.

Uitzonderingsgroepen

Er zijn een aantal uitzonderingsgroepen (art. 27 e.v. in de ABU-cao) waarvoor niet de inlenersbeloning maar de ABU-beloning kan worden toegepast (zie de veelgestelde vragen over inlenersbeloning).

Uitzendgerelateerde bepalingen in cao’s

De ABU brengt regelmatig in kaart welke cao’s uitzendgerelateerde bepalingen kennen die in strijd zijn met onze eigen cao. Sinds 2014 publiceren we periodiek een overzicht van de beperkende bepalingen.