ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Controles SNA na bijzonder uitstel van betaling belastingen?

Tijdens de coronaperiode hebben bedrijven een beroep kunnen doen op bijzonder uitstel van betaling voor de belastingen. Vanaf 1 oktober is dit uitstel omgezet in een betalingsregeling.

Op grond van de NEN 4400-I norm is uitstel van betaling een risicoverhogende factor waarvoor geldt dat de onderneming iedere drie maanden een inspectie moet ondergaan. SNA heeft besloten deze verhoging van de controlefrequentie niet te hanteren wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In dat geval kan de reguliere inspectiecyclus worden aangehouden. 

De voorwaarden zijn dat:

  • er geen sprake is van een betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling met de Belastingdienst, OF
  • er geen versoepelingsverzoek voor de betalingsregeling bijzonder uitstel bij de Belastingdienst is ingediend, toegekend of afgewezen. 

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen