ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Herbenoeming Esther Vriens en afscheid bestuursleden Dennis Mortier en Bram Bosveld

De ALV heeft op 11 juni Esther Vriens (directeur-eigenaar Vriens Archeo Flex) herbenoemd voor een tweede bestuurstermijn van drie jaar.

Daarnaast hebben we afscheid genomen van bestuurders Dennis Mortier (na 17 jaar) en Bram Bosveld (na 12 jaar). Beiden zijn van grote betekenis voor de ABU geweest. Voorzitter Sieto de Leeuw prees hun inzet en bedankte hen voor hun grote bijdrage aan ABU. De posities van de vertrekkende bestuurders blijven voorlopig onvervuld in afwachting van de uitkomsten van het strategietraject.

 

Gerelateerde artikelen