ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kwaliteit en normering: SNA-Keurmerk

Het ABU-kwaliteitskeurmerk bestaat uit twee delen: het ABU-deel en het SNA-deel. Het ABU-deel gaat over de naleving van de cao.

Het SNA-deel gaat over:

  • of minimaal het WML wordt betaald
  • het afdragen van de juiste belastingen en sociale verzekeringspremies
  • het werken met mensen van wie de identiteit gedocumenteerd en legaal is.

Door het SNA-keurmerk weten inleners van uitzendwerk dat ze minder risico lopen om aansprakelijk gesteld te worden voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en het werken met illegalen. Ze voorkomen het risico op hoge boetes.

SNA ons initiatief

Wij hebben de Stichting Normering Arbeid (SNA) opgericht, samen met NBBU en VIA, werknemersverenigingen en werkgeversorganisaties. Wij zijn ook nauw betrokken bij de inhoud van de NEN 4400-I en II normen.

SNA-register

Alle uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU moeten zijn ingeschreven in het SNA-register of in een register dat dezelfde waarborgen geeft.

Wat doet de SNA en waarom is het keurmerk zo belangrijk?

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Lees meer over het SNA-keurmerk op normeringarbeid.nl. Uw inspectie-instelling houdt u op de hoogte over de inhoud van de norm en de wijzigingen. Omdat de ABU betrokken is bij de inhoud van de norm, kunt u ons ook altijd vragen stellen .

Controle bij uw onderneming

Het komt voor dat overheidshandhavers een controle komen uitvoeren bij uw onderneming of vestiging. Meer informatie hierover vindt u in het document controle door een interventieteam.

Gerelateerde artikelen