ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ondanks lockdowns stijgt aantal SEU-examens weer

Het aantal examens van de Stichting Examens Uitzendbranche steeg in 2021 weer. Het afgelopen jaar werden er 2306 online examens voor de Uitzendprofessional geboekt, een stijging van 8,1% ten opzichte van 2020. Het slagingspercentage is met ruim 66% vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Het totaal aantal vragen is per 1-1-2021 aangepast en dat is te merken, want deelnemers gebruiken vaker dan voorheen de cao. Ook houden ze meer tijd over aan het eind van het examen.

Opvallend was de flinke stijging van het aantal examens voor de Backofficeprofessional. De behoefte aan dit examen groeit al een tijdje. Dit past bij de toenemende adviesrol van de backofficeprofessional en de nauwere samenwerking met de intercedent. Als beiden kunnen vertrouwen op actuele kennis van wet- en regelgeving, vergroot dat het onderlinge begrip en verloopt de samenwerking efficiënter.

“Werkgevers zien de waarde van het diploma in. Zeker in een hevig concurrerende markt is certificering van de front- én de backoffice een uitstekende manier om je als bureau én werknemer te onderscheiden van anderen”, licht Barbara Kramer, manager SEU, toe.

Door de lockdowns werden er minder mondelinge examens afgenomen. Daarnaast is er een verschuiving van het mondeling examen in het Pools naar het schriftelijke examen in het Pools, dat sinds vorig jaar mogelijk is.

Barbara Kramer, is tevreden met de resultaten: “Hoewel we hiermee nog niet op een pre-corona niveau zitten, zijn we blij dat werkgevers en werknemers ook in deze tijd de waarde inzien van externe toetsing van kennis van wet- en regelgeving”.

Gerelateerde artikelen