ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over lidmaatschapseis vakbekwaamheid vaste medewerkers

Per 1 januari 2022 hebben wij het ABU-keurmerk uitgebreid met een vakbekwaamheidseis voor vaste medewerkers. Concreet: een intern opleidingsbeleid en het SEU-diploma als bewijs van de benodigde basiskennis.

Leden zijn voorstander van de vakbekwaamheidseis, maar stellen ons veel vragen over het SEU-diploma, zoals:

  • Voor welke functies geldt het SEU-diploma exact?
  • Wat zijn gelijkwaardige alternatieven?
  • Hoe gaat er op deze verplichting worden getoetst?
  • Kan het SEU-examen toegankelijk worden gemaakt voor meerdere buitenlandse talen?

Wij zijn met leden en SEU in gesprek over deze vraagstukken om tot duidelijke antwoorden te komen naar alle leden. Dit betekent voor u:

  • Leden beschikken uiterlijk per 1 januari 2023 over een opleidingsbeleid voor indirecte medewerkers en kunnen dat in een periodieke ABU-audit aantonen;
  • Als het gaat om het beschikken over het SEU-diploma: de overgangsperiode van 12 maanden (vanaf 1-1-2022) wordt verlengd, met zoveel tijd als nodig is om voor u en ons te komen tot een zorgvuldige, duidelijke en uitvoerbare uitwerking.

Wij houden u via de nieuwsbrief ABU-Nieuws geïnformeerd.

Gerelateerde artikelen