ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Permanente educatie na behalen SEU-diploma

Sinds eind 2022 is het mogelijk om na het behalen van het SEU-diploma aantoonbaar te maken dat de kennis van wet- en regelgeving van vaste medewerkers up-to-date wordt gehouden. SEU heeft namelijk een systeem van permanente educatie (PE) voor de flexbranche gelanceerd.

Vaste medewerkers vormen de belangrijkste schakel tussen uitzendkrachten en inleners. Wet- en regelgeving verandert continu en is steeds complexer. Dit maakt gedegen en betrouwbaar advies aan inleners van belang. Inleners willen de risico’s beperken die inlenen met zich meebrengt. Uitzendorganisaties zijn zich bewust van de toenemende adviesrol en bijbehorende verantwoordelijkheden van hun medewerkers. Dit maakt dat de scholingsbehoefte de laatste jaren is toegenomen. Permanente educatie geeft invulling aan die behoefte.

SEU heeft in aanloop naar PE een groot onderzoek laten uitvoeren door ROI Institute Europe naar de waarde van het SEU-diploma en de verwachte waarde van permanente educatie. Dit onderzoek bevestigt dat medewerkers zich willen blijven ontwikkelen. Lees een samenvatting en het volledige onderzoek.

Hoe doet u mee met Permanente Educatie?
De focus ligt op kennis en toepassing van kennis, waarbij het SEU-diploma de basis vormt. Diverse leeractiviteiten komen in aanmerking: denk aan e-learnings, trainingen & workshops en continuous learning apps. De tijdsbesteding is zes uur per jaar.

Externe opleiders bieden PE-leeractiviteiten aan. Daarnaast kunnen werkgevers PE-erkenning aanvragen voor leeractiviteiten die aangeboden worden binnen het eigen, interne trainingsaanbod voor vaste medewerkers. Ook de ABU heeft enkele activiteiten laten erkennen. Gevolgde leeractiviteiten worden geregistreerd in het PE-dossier van de deelnemer. Deelnemers die vanaf nu slagen voor een SEU-diploma, worden automatisch geregistreerd voor permanente educatie. Deelnemers die eerder het SEU-diploma hebben gehaald, moeten, in verband met privacy, de PE-registratie activeren in hun Mijn SEU-account. Deelnemers vanaf april 2021 tot en met december 2022 hebben hierover een mail ontvangen.

Lees meer over PE.

Vakbekwaamheid ABU-leden
Om te onderscheiden op kwaliteit naar klanten en risico’s te beperken, worden ABU-leden sinds 1 januari 2023 getoetst op de vakbekwaamheid van de vaste medewerkers, door een intern opleidingsbeleid. In het interne opleidingsbeleid moet worden vastgelegd hoe de organisatie borgt dat vaste medewerkers over de benodigde kennis van wet- en regelgeving beschikken. De controlerende instellingen gaan bij de audit controleren op de aanwezigheid van dit opleidingsbeleid. Het beleid is in eerste instantie vormvrij, maar in dit beleid moet wel voor de verschillende rollen in de organisatie omschreven zijn hoe per rol in opleidingen wordt voorzien.

Lees meer over de vakbekwaamheidseis van vast personeel.

Het behalen van het SEU-diploma en deelname aan PE wordt geadviseerd, maar is voor de vakbekwaamheidseis in de ABU-audit niet verplicht.

Yoka Eeltink, eeltink@abu.nl

Gerelateerde artikelen