ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Publieke ronde herziening NEN 4400 gestart

De NEN 4400-normen bestaan al sinds 2006. De afgelopen jaren is veel geleerd op het gebied van de certificering. SNA heeft gewerkt aan een herziening. Zo sluit de norm beter aan bij deze tijd. U kunt de norm inzien en opmerkingen plaatsen.

Belangrijk onderdeel van de aanpassingen is hoe uitzendondernemingen omgaan met een afwijking. Daarbij wordt er veel belang aan gehecht dat de uitzendonderneming onderzoekt hoe de afwijking heeft kunnen gebeuren en hoe die in de toekomst voorkomen kan worden.

Visie geven op aanpassingen
De NEN-normen zijn eigendom van het NEN-instituut. Wanneer dit instituut aanpassingen maakt, worden belanghebbenden altijd in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de aanpassingen. Deze publieke inspraakronde is nu gestart en sluit op 30 november 2022.

Op de website van NEN  kunt u de norm inzien en eventuele opmerkingen bij de NEN achterlaten.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen