ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Signalen van misbruik logo

De ABU heeft afgelopen periode diverse signalen ontvangen rondom fraude gericht op uitzendondernemingen en uitzendkrachten. Zo worden inleners benadeeld door malafide bureaus.

Het gaat om misbruik van een logo van een ABU-lid door malafide bureaus en fraude bij doorleenconstructies (het niet betalen van facturen bij doorleenconstructies).

Wij willen u hierbij waarschuwen dat alertheid geboden is. Heeft u hier zelf mee te maken (gehad), dan raden wij u met klem aan om aangifte te doen bij de politie op grond van valsheid in geschrifte en/of oplichting en daarnaast een melding te doen bij de Fraudehelpdesk.

Daarnaast adviseren wij u om de cybercrimeinfo in de gaten te houden.

Ook blijven wij graag geïnformeerd over nieuwe methodes van oplichting of signalen van fraude bij u of uw uitzendkrachten: mail helpdesk@abu.nl.

Gerelateerde artikelen