ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Toetsing op vakbekwaamheid vast personeel

We berichtten er al eerder over: per 1 januari 2023 worden leden in de ABU-audit getoetst op het hebben van een intern opleidingsbeleid, waarin de vakbekwaamheid van het vaste personeel wordt geborgd.

Sinds 1 januari 2022 is het ABU-keurmerk uitgebreid met een vakbekwaamheidseis voor vaste (interne) medewerkers. Nu is dat dus ook onderdeel van de periodieke ABU-audit. Om onze leden te helpen, is een model opleidingsbeleid opgesteld. Maak er gebruik van, zodat u voorbereid bent op de audit.

Lees meer over de vakbekwaamheidseis en het opleidingsbeleid.

Vragen of opmerkingen? Stel ze aan Yoka Eeltink, eeltink@abu.nl

Gerelateerde artikelen