ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitbreiding ABU-keurmerk: vakbekwaamheid vast personeel

Per 1 januari 2022 is het ABU-keurmerk uitgebreid met het onderdeel vakbekwaamheid vaste medewerkers. Vakkundige intercedenten, maar ook backoffice medewerkers, zorgen er (mede) voor dat uitzenders of payrollers zich kunnen onderscheiden op kwaliteit naar klanten en kandidaten.

Wie beschikt over goede kennis voorkomt fouten, kan snel schakelen en biedt daarmee meerwaarde aan klanten en uitzend- en payrollkrachten. Vakbekwaamheid houdt in: niet alleen nu goed leveren, maar ook anticiperen en ontzorgen. Vooruit lopen als uitzender op toekomstige ontwikkelingen bij je klanten en kandidaten. Een no brainer, zou je kunnen zeggen. Veel van onze leden hebben dit daarom al geborgd in hun organisatie. We borgen dit nu ook in ons keurmerk.

Een intern opleidingsbeleid
Concreet betekent dit: wij verwachten van onze leden dat zij een intern opleidingsbeleid voor hun vaste personeel hebben. Waarbij in het bijzonder: de indirecte medewerkers die direct contact hebben met uitzend- en payrollkrachten en klanten, danwel direct betrokken zijn bij het proces van het contractmanagement/ de verloning van uitzend- en payrollkrachten. Leden tonen met een SEU-diploma uitzendprofessional en/of backoffice professional (of gelijkwaardig alternatief), aan dat medewerkers over de benodigde basiskennis beschikken. Het SEU-diploma uitzend- en/of backoffice professional heeft geen geldigheidsduur en mag dus ook in het verleden zijn behaald. Nieuwe medewerkers die nog geen SEU-diploma of gelijkwaardig alternatief hebben, behalen deze binnen twaalf maanden na in dienst treden.

Per 1 januari 2022 vormt dit een uitbreiding van de lidmaatschapscriteria. Waarbij 2022 geldt als een overgangsjaar, waarin we leden de ruimte bieden hier aan te voldoen. De intentie is om dit per 2023 te toetsen als onderdeel van de periodieke ABU-audit.

Update 22 maart 2022:

Er komen vragen van onze leden over de exacte uitleg van de SEU-verplichting. Leden zijn voorstander van de vakbekwaamheidseis en het interne opleidingsbeleid maar hebben vooral vragen over onze uitleg van de SEU-verplichting, waaronder:

  • Voor welke functies geldt de SEU-verplichting exact?
  • Wat zijn gelijkwaardige alternatieven voor het SEU-diploma?
  • Hoe gaat er op deze verplichting exact worden getoetst?
  • Kan het SEU-examen toegankelijk worden gemaakt voor meerdere buitenlandse talen?

Wij zijn met leden en SEU in gesprek over deze vraagstukken om tot duidelijke antwoorden te komen naar alle leden. Dit betekent voor u:

  • leden beschikken uiterlijk per 1 januari 2023 over een opleidingsbeleid voor vaste medewerkers en kunnen dat in een periodieke ABU-audit aantonen;
  • waar het gaat om de SEU-verplichting: de overgangsperiode van 12 maanden (vanaf 1-1-2022) wordt verlengd, met zoveel tijd als nodig is om voor u en ons te komen tot een zorgvuldige, duidelijke en uitvoerbare uitwerking.

Vragen of opmerkingen? Stel ze aan Yoka Eeltink, eeltink@abu.nl

Gerelateerde artikelen