ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABN AMRO: arbeidsmarkt blijft krap

De vraag naar arbeid is hoog en er zijn meer mensen aan het werk dan ooit tevoren. Uit de vacature indicator van ABN AMRO blijkt dat toch ruim 18% van de vacatures onvervulbaar zijn. De 387.000 vacatures die openstaan, vormen een nieuw record.

In deze publicatie onderzoekt ABN AMRO of deze krapte tijdelijk of permanent is. De bank concludeert dat er niet of nauwelijks mogelijkheden zijn om extra arbeidspotentieel aan te roepen binnen de bestaande arbeidsmarkt.

Naar verwachting zal de stijging van het aantal faillissementen en de daarmee gepaarde werkloosheid in combinatie met de influx van migranten (onder andere uit Oekraïne) enige verlichting op de oververhitte arbeidsmarkt brengen. Ook zullen, nu de coronarestricties volledig zijn afgebouwd, zzp’ers weer meer deelnemen aan het arbeidsproces.

De verwachting is hoe dan ook dat de arbeidsmarkt vanuit historisch perspectief krap blijft. Door de stijgende levensverwachting blijft de vraag naar goederen en diensten hoog, terwijl de beroepsbevolking krimpt. Arbeidsmarktkrapte blijft  een uitdaging, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Bekijk de volledige publicatie hier: https://www.abnamro.com/research/nl/onze-research/arbeidsmarkt-is-en-blijft-krap

Gerelateerde artikelen