ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Advocacy Report van World Employment Confederation uit

Het Advocacy Report van de World Employment Confederation (WEC) van januari 2020 is uit. Wereldwijd en in Europa vertegenwoordigt de WEC de belangen van onder meer de uitzendbranche. In het rapport leest u wat de WEC allemaal onderneemt.  

Global Public Affairs

In het deel Global Public Affairs staat een update van de International Labour Organisation (ILO). Bijzonder is dat er een Liaison voor uitzendwerk is ingesteld. Uitzendwerk is ondergebracht bij de afdeling werk van de ILO, dat ook over vaardigheden, arbeidsmarktpolitiek en -ontwikkeling gaat.

Het is goed voor de sector om een vast aanspreekpunt te hebben bij de ILO, aangezien deze organisatie aanbevelingen en conventies maakt rond arbeid en arbeidsmigratie. De afstand tussen de sector en ILO was altijd groot en met een vast contactpersoon, kan meer wederzijds begrip worden gewekt.

Er zit een link naar het onderzoek 2020 World Employment and Social Outlook in het overzicht. Dit onderzoek geeft een analyse van arbeidsmarktonderwerpen zoals werkloosheid, onderbenutting, werkende armen, inkomensongelijkheid en factoren die mensen uitsluiten van eerlijk werk.

Tot slot staat er een link naar het whitepaper over platformwerk door het World Economic Forum (WEF). Dit geeft een mooi overzicht van de verschillende typen van platformwerk, werkers en online werkplatforms.

European Public Affairs

De Europese Commissie heeft de agenda voor het komende jaar gepubliceerd: “A strong sociale Europe for just transitions: setting out European employment and social priorities for the coming years.

Er wordt nader ingegaan op de consultatie over invoeren van minimumloon in alle lidstaten. In Nederland kennen we al een minimumloon, maar in andere Europese landen bestaat dit nog niet.

Er wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd door de World Employment Confederation en Uni-Europa (vakbonden) samen inzake sociale innovatie voor uitzendwerk. Het doel van het project is om een handboek te maken met voorbeelden van sociale innovatie op het gebied van training, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid/bescherming. In oktober 2020 wordt dit rapport gepresenteerd op een conferentie.

National Public Affairs

Onder dit kopje kunt u lezen over de ontwikkelingen in Duitsland en Noorwegen. Ook in deze landen wordt uitzenden steeds verder aan banden gelegd.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl 

Gerelateerde artikelen